28 september 2015

Hoe werken zonnepanelen?

Er zijn steeds meer mensen welke voor zonnepanelen kiezen op je dak. Het is goed om te zien dat de rage een trend is geworden en mensen het nu heel normaal vinden om zonnepanelen te kopen. Zonnepanelen zorgen voor een mooie besparing op je energiekosten. Zonnepanelen zijn een goede keuze voor de toekomst. Hoe werken ze echter? De website Zonnepanelen-Info.nl legt het graag uit.

De werking van zonnepanelen

Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen. De zonnecellen vangen daglicht op van de zon en zetten het om naar gelijkstroom. Gelijkstroom is niet te gebruiken door ons. Het is dus nodig om de stroom met een omvormer te veranderen van gelijkstroom naar wisselstroom. Het is goed om te zien dat de stroom dan naar de meterkast gaat of in huis wordt gebruikt. Als je meer energie opwekt dan je gebruikt wordt dit overschot overgenomen door het energiebedrijf en loopt het via de meterkast en de meter naar hun netwerk.

Blijft het vermogen wel gelijk na alle jaren?

Een zonnepaneel gaat gemakkelijk 25 jaar mee tegenwoordig. Het is dus goed om te weten of het na 25 jaar nog steeds evenveel energie oplevert als nu. Gelukkig zijn er volop zonnepaneel bedrijven welke garanties geven op de zonnepanelen. De meeste bedrijven geven na 25 jaar nog 80 procent aan rendement op de zonnepanelen. Waar het vermogen in het begin 250 Wp per zonnepaneel is, zal het dus gegarandeerd nog 200 Wp zijn na 25 jaar. Geweldig toch?!

Wil jij ook zonnepanelen?

Dan is het slim om een offerte op te vragen voor zonnepanelen in jouw woning. Door meerdere offertes op te vragen krijg je een goed beeld van de kosten, de opbrengsten, de kwaliteit, de garanties en het vakmanschap van de mensen welke het zonnepaneel op je dak komen monteren. Hierna kun je een goede keuze maken voor een van de zonnepanelen.

Bron: www.zonnepanelen-info.nl

01 september 2015

Nieuwe subsidieregeling zonnepanelen voor sportverenigingen

 

Er blijk een nieuwe subsidie voor zonnepanelen te zijn. Echter is deze alleen voor sportverenigingen geldig en zijn er voorwaarden verbonden aan de aanvraag. Deze subsidieregeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. De regeling komt voort uit de motie van de Tweede Kamerleden Bruins Slot en Pia Dijkstra (Kamerstukken II 2012/13, 33 400 XVI, nr. 108). Uit het hierin gevraagde onderzoek van toenmalig Agentschap NL bleek dat het voor sportverenigingen onder de huidige omstandigheden niet aantrekkelijk is om te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Door deze investeringen deels te subsidiëren worden de voorwaarden voor sportverenigingen om te investeren in energiebesparing en duurzame energie vergelijkbaar met die van investeerders die van regelingen als de Energie Investeringsaftrek gebruik kunnen maken (Kamerstukken II 2013/14, 33 750 XVI, nr. 57).

Wanneer aanvragen?
Sportverenigingen en sportstichtingen komen in aanmerking voor subsidie voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Zowel sportverenigingen als sportstichtingen zijn veel voorkomende eigenaren en gebruikers van sportaccommodaties.

De digitale aanvraagprocedure is gericht op het minimaliseren van de administratieve lasten. De aanvrager moet de volgende stappen doorlopen in de procedure:

> aanmelding in het E-loket (elektronisch aanvraagloket) via E-Herkenning;
> invullen van het aanvraagformulier, waarin moet worden aangegeven welke maatregelen getroffen worden en waarin een uitsplitsing plaatsvindt van materiële kosten en arbeidskosten.

Overgenomen van: subsidie zonnepanelen sportverenigingen

28 april 2015

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!

Tot 1 juli 2015, kunt u nog gebruik maken van het 6% BTW tarief op arbeid voor het plaatsen van HR Zonnepanelen.

Wat valt onder het 6% BTW-tarief? 

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

 

 

 • PV installatie online configureren: Sunny Design goes Web

  PV installatie online configureren

   

  Niestetal, 20 november 2012 – SMA Solar Technology AG biedt vanaf heden een eenvoudige en gemakkelijke PV installatieconfiguratie via internet aan. Geheel zonder download en software-installatie kunnen installatieplanners en installateurs nu wereldwijd ook online en met elke gebruikelijke browser genieten van de volledige en verbeterde functionaliteit van het beproefde configuratieprogramma Sunny Design.

  “Met Sunny Design legt omvormerprimus SMA de lat hoog”, prijst het gerenommeerde vakblad Photon Profi in zijn oktobereditie van 2012. Na de invoer van de belangrijke informatie berekent het programma de perfecte installatieconfiguratie. Zowel de grafische weergave als de opbouw zijn volgens Photon ideaal. Op www.SunnyDesignWeb.com stelt SMA nu Sunny Design Web beschikbaar voor online gebruik in alle gebruikelijke webbrowsers en met mobiele apparaten, waaronder tablets en Apple-producten.

  Installatieconfiguratie op bijna elke locatie
  “Dankzij de online versie hoeft de gebruiker het programma niet te installeren en kan de installatieconfiguratie op bijna elke locatie plaatsvinden – mits een internetverbinding aanwezig is”, aldus dr. Thomas Straub, Technisch Product Manager bij SMA. Een ander pluspunt: downloads en updates zijn niet meer nodig. De gebruiker heeft altijd de laatste versie van de software.

  Grotere omvang en vereenvoudigd gebruik
   ”Natuurlijk hebben we ook het gebruiksgemak van onze installatiesoftware verbeterd en de invoer van gegevens vereenvoudigd. De gebruikersinterface hebben we zo ontworpen dat het programma eenvoudig en eventueel via een touchscreen bediend kan worden, zoals bij bijvoorbeeld van iPads“, aldus Straub. Daarbij herkent de software de gebruikte hardware en wordt het formaat van de gebruikersinterface automatisch aangepast.

  Ook qua inhoud heeft SMA de software verder ontwikkeld. Sunny Design Web houdt nu bij de prognose van het mogelijke eigen verbruik onder andere rekening met energie-opslagsystemen zoals de SMA Sunny Backup. De online tool maakt bovendien een polystringconfiguratie mogelijk van verschillende substrings met een MPP-tracker. Bovendien profiteren geregistreerde SMA Sunny Portal gebruikers onder andere van een gepersonaliseerde toegang en online projectbeheer. 
   
  Gratis tool – online of als software
  Sunny Design Web is gratis beschikbaar op www.SunnyDesignWeb.com. Daarnaast biedt SMA nog steeds de bewezen desktopversie Sunny Design aan als download op de firmawebsite www.SMA.de.

  Bron: SMA-benelux

 • Samenwerking HR Zonnepanelen met Expert Wijchen

  Samenwerking HR Zonnepanelen met Expert Wijchen

   

  Download hier de folder in pdf van Expert.

  Samenwerking HR Zonnepanelen met Expert Wijchen

 • Subsidieregeling Zonnepanelen

  Subsidieregeling Zonnepanelen

   

  Subsidieregeling Zonnepanelen

   

  Denkt u erover om te investeren in duurzame elektriciteit met zonnepanelen? Dan kunt u dat nu realiseren door subsidie hiervoor aan te vragen. Particulieren kunnen vanaf 2 juli subsidie aanvragen voor zonne-installaties (zon-PV). Agentschap NL voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

  Grote belangstelling voor subsidieregeling zonnepanelen

  Het ministerie van Economische Zaken heeft vanaf 2 juli 2012 € 21.550.000 subsidie beschikbaar gesteld voor de regeling zonnepanelen voor particulieren. Dit budget is inmiddels volledig aangevraagd.

  Particulieren die een volledige aanvraag indien(d)en in 2012 en buiten budget van 2012 vallen krijgen subsidie vanuit budget voor 2013. Deze aanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk in 2013 het besluit op de subsidie aanvraag.  

  Digitaal indienen

  U kunt uw subsidie digitaal indienen via het eLoket. Het voordeel van digitaal indienen is dat u als bezoeker geen aanvraagformulier hoeft te ondertekenen en uit te printen. Nadat een aanvraag op eLoket is ingediend, krijgt u DIRECT een digitale ontvangstbevestiging.

  Wilt u weten wanneer u in aanmerking komt voor deze subsidie dan kunt u verder lezen bij Kom ik in aanmerking?. Meer informatie over de voorbereiding van het aanvragen en het aanvragen zelf vindt u bij Aanvragen.

  Subsidiebedrag

  Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

  Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.

 • Volop klachten over subsidiepot zonnepanelen

  De aftrap van de nieuwe subsidiepot voor zonnepanelen verloopt rommelig. Het digitale loket is slecht bereikbaar en installateurs klagen.

  Sinds begin deze week is een run ontstaan op de subsidiepot van 22 miljoen euro die de overheid beschikbaar stelt naar aanleiding van het Lenteakkoord. Consumenten kunnen 15 procent van hun investering terugvragen. Per aanvraag is maximaal 650 euro beschikbaar, waardoor zo’n 30.000 aanvragen kunnen worden gehonoreerd, aldus AgentschapNL. Vanuit de branche was vooraf al de nodige scepsis over de regeling. Branchevereniging van installatiebedrijven Uneto-VNI verklaarde dat de branche de subsidie niet nodig heeft, omdat de markt vanwege de aanschafprijs en rendement prima op eigen benen kan staan.

  Per post

  De website van AgentschapNL waarop de aanvragen moeten worden ingediend, is na de aftrap nagenoeg onbereikbaar voor installateurs. Besloten is dat consumenten de subsidie nu ook per mail en post kunnen worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Installateurs en aanvragers klagen op social media volop over de gang van zaken. In het Financieel Dagblad komen installateurs aan het woord over hun ervaringen

 • Zonnepanelen in opkomst

  UTRECHT – Ongeveer 80 procent van de Nederlanders vindt zonnepanelen een goed idee. 43 procent wil ze best op het eigen dak, terwijl slechts 6 procent ze al heeft.

   
  Zonnepanelen op dak
  Foto:  AFP

  Zonnestroom kan daarom meer groei verwachten dan ander ‘groen gedrag’ zoals windenergie, elektrisch rijden of duurzamer eten. Dat blijkt uit een onderzoek van stichting Natuur & Milieu, die deze maand 40 jaar bestaat.

  Energiebesparing komt nu het vaakst voor: 60 procent van de Nederlanders doet het, 17 procent is het van plan. Meer dan de helft wil dat het kabinet de belasting op milieuvervuiling verhoogt, 69 procent wil dat subsidies voor niet-duurzame industrieën verdwijnen. Veel zorgen zijn er over luchtvervuiling en het verdwijnen van de natuur, blijkt uit het onderzoek.

  Bron: nu.nl

Hebt u vragen bel dan:  +31(024)3012103